Xin thông báo lịch thay đổi thánh lễ tiếng Việt Nam. 
Bắt đầu từ tháng 7 năm 2022 vào mỗi tuần thứ tư chủ nhật hàng tháng sẽ có thánh lễ bằng tiếng Việt Nam vào lúc 14:00 giờ chiều tại giáo xứ Chofu. Mong mọi người hãy đến tham dự.

2022年7月から毎月第4日曜日、調布教会で午後2時にベトナム語のミサが行われます。皆様のご参列をお願いいたします。